NURKOWANIE POD LODOWE

Jeśli ekstremalne i nietypowe scenariusze nurkowe przemawiają do Ciebie, to musisz spróbować nurkowania pod lodem. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych specjalizacji nurkowych ponieważ przeciwstawiasz się warunkom pogodowym i zobaczysz piękno którego niewielu ludzi kiedykolwiek doświadczy.

CELE KURSU

Praca zespołowa jest niezbędna do nurkowania pod lodem, dlatego nauczysz się o rolach i obowiązkach zespołu pomocniczego i nurków zabezpieczających. Dowiesz się o rodzajach lodu, wyboru lokalizacji i przygotowania, wpływem zimna na organizm oraz procedur awaryjnych i obsługi sprzętu specjalistycznego. Podczas trzech ściśle nadzorowanych nurkowań pod lodowych, będziesz ćwiczyć:

 • Korzystania ze specjalistycznego sprzętu do nurkowania pod lodowego i bezpieczeństwa z tym związanego.
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem (zamarznięcie automatu, utrata liny asekurującej, itp.) 
 • Sygnały komunikacyjne przy obsłudze liny zabezpieczającej wraz z technikami zabezpieczenia.
 • Rozwiązywanie problemów i procedur związanych z byciem nurkiem zabezpieczającym.
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych  na lodzie (załamanie lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.)

Czas trwania kursu 2 dni.

WYMAGANIA WSTĘPNE
 • posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
 • ukończone 18 lat
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu i śrób lodowych wraz zkołowrotkami.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

CENA 1000 PLN

Cena zawiera trzy nurkowania pod lodem.
Cena nie zawiera certyfikatu i książki ( 200 PLN), oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych, sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 100 PLN za dzień lub pojedynczych elementów.

NURKLOWANIE Z NITROXEM

Zostań dłużej na głębokości dzięki specjalizacji PADI – Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu. Ten kurs pomoże Ci cieszyć się podwodną przygodą dłużej.

CELE KURSU:
 • nabycie umiejętności planowania nurkowania i nurkowanie bez dekompresyjne z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza zawierającego 22% do 40% tlenu, pozostając w granicach określonych tabelami nurkowymi i limitami stosowania tlenu
 • nabycie umiejętności właściwego dbania o sprzęt wymagany przy nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu
 • umożliwienie ci rozpoznawania i unikania zagrożeń przy wykorzystywaniu tlenu w nurkowaniu
Głębokość Powietrze
Limit Bezdeko.
EANx32
Limit Bezdeko.
EANx36
Limit Bezdeko.
18 metrów 56 minut 95 minut 125 minut
22 metry 37 minut 60 minut 70 minut
50 stóp 80 minut 155 minut 220 minut
80 stóp 30 minut 45 minut 55 minut

Czas trwania kursu 1 dzień.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
 • posiadanie certyfikatu Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
 • ukończone 15 lat
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Cena 400 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu ( 250 PLN ).

NURKOWANIE DEEP – GŁĘBOKIE

Głębia zawsze przyciąga swoją tajemniczością i pięknem. Dzięki specjalizacji PADI DEEP (nurkowanie głębokie) możesz się zanurzyć poniżej 30 metrów. Takie nurkowanie wymaga dodatkowego treningu i ulepszenia poznanych wcześniej technik.

CELE KURSU:
 • rozwijanie teoretycznej wiedzy kursantów na temat nurkowania głębokiego
 • nauczenie kursantów jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić bez dekompresyjne nurkowanie na głębokości od 18 do 40 metrów

Czas trwania kursu 2,5 dni. 

WYMAGANIA WSTĘPNE:
 • posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
 • ukończone 15 lat
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Cena 1100 PLN

Cena nie zawiera certyfikatu i książki (200 PLN) oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych. Cena nie zawiera sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 120 PLN za dzień lub pojedynczych elementów.

NURKOWANIE WRAKOWO – MORSKIE

Wielkie zatopione tankowce, starożytne galery i wraki II wojny światowej są w Twoim zasięgu.
Kurs specjalistyczny PADI nurkowanie wrakowe da Ci umiejętności potrzebne do zwiedzania i eksploatowania najsłynniejszych wraków świata. Kurs realizowany jest w Helu i tam z portu wypływamy na wraki.

CELE KURSU:
 • osiągniecie odpowiednich umiejętności pozwalających na planowanie i organizację nurkowania wrakowego
 • poznanie procedur i technik nurkowania wrakowego
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie z ryzykiem nurkowania wrakowego
 • doskonalenie umiejętności używania światła, dodatkowego źródła powietrza, a także specjalistycznego sprzętu potrzebnego do penetracji wraków
 • doskonalenie umiejętności nurkowania przy ograniczonej widoczności oraz procedur w sytuacji awaryjnej

Czas trwania kursu 2,5 dni

WYMAGANIA WSTĘPNE:
 • posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
 • ukończone 15 lat
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Cena 1250 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu ( 200 PLN) oraz wyjazdu nad morze i kosztów z tym związanych ( napełniania butli i wypłynięć na wraki ). Cena nie zawiera sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 120 PLN za dzień lub pojedynczych elementów.

NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE

Nie będziesz już marzł pod wodą, gdy zrobi się zimno. Dzięki tej specjalizacji PADI nauczysz się jak używać suchych skafandrów i jak zachować ciepło podczas nurkowania.

CELE KURSU:
 • rozwinięcie wiedzy na temat suchych skafandrów – kiedy powinno się ich używać, jakie są typy suchych skafandrów, co należy do ich wyposażenia, jak o nie dbać oraz jak przeprowadzać drobne naprawy
 • rozwinięcie umiejętności potrzebnych do nurkowania w suchym skafandrze
 • nauczenie planowania, organizowania oraz przeprowadzania bezpiecznych nurkowań z wykorzystaniem suchego skafandra
WYMAGANIA WSTĘPNE:
 • posiadanie certyfikatu Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
 • ukończone 12 lat
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu i suchego skafandra.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Czas trwania kursu 2 dzień.

CENA: 600 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu (200 PLN) oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych, sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 150 PLN za dzień lub pojedynczych elementów.

NURKOWANIE W TWINSET – ZESTAW DWUBUTLOWY

Nurkowanie w polskich wodach wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa podczas nurkowania. Potrzebne są dwa niezależne źródła powietrza, co daje nam zestaw dwóch butli połączony w tzn twinset. Daje to nam większy zapas powietrza oraz mniejsze ryzyko wypadku związanego z zamarznięciem automatów.

CELE KURSU:
 • rozwinięcie wiedzy na temat zestawów dwubutlowych – kiedy powinno się ich używać, jakie są typy twinsetów, co należy do ich wyposażenia, jak o nie dbać oraz jak przeprowadzać poprawną konfigurację przed wejściem do wody
 • rozwinięcie umiejętności potrzebnych do nurkowania w zestawach dwubutlowych
 • nauczenie planowania, organizowania oraz przeprowadzania bezpiecznych nurkowań z wykorzystaniem twinsetu
WYMAGANIA WSTĘPNE:
 • posiadanie certyfikatu Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
 • ukończone 15 lat
 • posiadanie własnego sprzętu – możliwość wypożyczenia na czas trwania kursu – cena 150 PLN za dzień
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz twina ze skrzydłem i balastu.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Czas trwania kursu 2 dzień.

CENA: 600 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu (200 PLN) oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych, sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 150 PLN za dzień lub pojedynczych elementów. Cena zawiera zestaw butli potrzebny do kursu. 

NURKOWANIE W SIDEMOUNT – ZESTAWIENIE BOCZNE

Nurkowanie w polskich wodach wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa podczas nurkowania. Potrzebne są dwa niezależne źródła powietrza. Jeżeli nie jesteś zwolennikiem dźwigania ciężkich butli na plecach to mamy dla ciebie rozwiązanie. Boczne mocowanie butli takich jakie są najlepsze dla Twoich potrzeb. Daje Ci to wygodę, praktycznie brak dźwigania i wysiłku przy przenoszeniu sprzętu oraz większy zapas powietrza i przede wszystkim mniejsze ryzyko wypadku związanego z zamarznięciem automatów.

CELE KURSU:
 • rozwinięcie wiedzy na temat zestawów dwubutlowych – kiedy powinno się ich używać, jakie są typy sidemountów, co należy do ich wyposażenia, jak o nie dbać oraz jak przeprowadzać poprawną konfigurację przed wejściem do wody
 • rozwinięcie umiejętności potrzebnych do nurkowania w zestawieniu bocznym – sidemount
 • nauczenie planowania, organizowania oraz przeprowadzania bezpiecznych nurkowań z wykorzystaniem sidemount
WYMAGANIA WSTĘPNE:
 • posiadanie certyfikatu Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
 • ukończone 15 lat
 • posiadanie własnego sprzętu – możliwość wypożyczenia na czas trwania kursu – cena 150 PLN za dzień
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu i skrzydła sidemount.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Czas trwania kursu 2,5 dni. 

CENA: 1200 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu (200 PLN) oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych, sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 150 PLN za dzień lub pojedynczych elementów. Cena zawiera zestaw butli potrzebny do kursu. 

NURKOWANIE NOCNE I W ZŁEJ WIDOCZNOŚCI 

Nurkowanie nocne to jedno z najbardziej ciekawych i spektakularnych przeżyć pod czas nurkowania. Ponieważ można wtedy zaobserwować podwodne życie, które nie funkcjonuje za dnia. Podwodny świat wygląda i prezentuje się zupełnie inaczej niż w warunkach światła dziennego. Zła widoczność natomiast wiąże się z różnymi zmianami hydrologicznymi, a nasze organizmy zupełnie inaczej pracują podczas braku możliwości używania w pełni zmysłu wzroku.

CELE KURSU:
 • zapoznanie się ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. 
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności
 • zbobycie umiejętności posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych.
 • zdobycie wiedzy jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.
WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek uczestnika to 18. Jednak kandydaci w wieku od 10 do 17 lat wyjątkowo mogą uczestniczyć tylko w części szkolenia dedykowanej nurkowaniu nocnemu i być certyfikowani jako PSAI Junior Night Diver (wiek 10-14 lat) lub jako PSAI Night Diver (wiek 15-17 lat). Muszą także posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na wzięcie udziału w szkoleniu.

Kursant musi posiadać certyfikacje PSAI Open Water Sport Diver lub opowiednik z jakiejkolwiek innej rozpoznawalnej organizacji nurkowej.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu i latarek.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Czas trwania kursu 1 dzień.

CENA: 600 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu (110 PLN) oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych, sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 150 PLN za dzień lub pojedynczych elementów. Cena zawiera zestaw butli potrzebny do kursu. 

NAWIGACJA PODWODNA

Nawigacja Podwodna pozwoli Ci na realizowanie wcześniej ustalonego partnersko planu nurkowania, którego jednym z istotnych elementów jest trasa płynięcia oraz określenie punktu wyjścia. Ten kurs jest przeznaczony dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie, czyli tak zwanej nawigacji naturalnej.

CELE KURSU:
 • zapoznanie się z kompasem, z obsługą
 • zdobycie umiejętności pływania na kompasie i używania go pod wodą
 • zdobycie umiejętności posługiwania się elementami środowiska jako pomocami przy naturalnej nawigacji
WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek uczestnika to 18 lat, jednak kandydaci w wieku od 10 do 17 lat w mogą uczestniczyć w kursie, jeśli posiadają pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna i  posiadają uprawnienia nurkowe na poziome podstawowym.

Minimalny wiek dla certyfikacji specjalizacji Nawigacja Podwodna to 15 lat. Kandydaci w wieku od 10 do 15 lat mogą być certyfikowani jako Junior Underwater Navigation Diver, z zastrzeżeniem że mogą oni nurkować za pozwoleniem oraz przy bezpośrednim nadzorze rodzica lub prawnego opiekuna. W wieku lat 15, mogą oni ubiegać się o rozszerzenie uprawnień do certyfikacji Underwater Navigation Diver.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu i kompasu.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Czas trwania kursu 1 dzień.

CENA: 600 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu (110 PLN) oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych, sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 150 PLN za dzień lub pojedynczych elementów. Cena zawiera zestaw butli potrzebny do kursu. 

Wyprawa do RPA

Wyprawa do RPA

AFRICA IS NOT FOR SISSIES - SHARK WEEK 06.11 - 20.11.2021JagnaBlue zaprasza na wyprawę jedyną w swoim rodzaju do RPA, kraju olbrzymich przestrzeni, pysznego jedzenia, dużej ilości rekinów i zawsze uśmiechniętych ludzi.Początki RPA to dwie burskie republiki: Transwal i...

czytaj dalej
WADI LAHAMI – Majówka 1-8.05.2021

WADI LAHAMI – Majówka 1-8.05.2021

Zapraszamy na jedną z najbardziej spektakularnych wypraw nurkowych do Egiptu, jaka istnieje, gdzie nurkowania są w magicznych i dziewiczych rafach. Zawsze marzyliście o safari nurkowym gdzie w tydzień robi się 20 nurkowań w niedostępnych miejscach, ale jedyną...

czytaj dalej