Nurkowanie z Nitroksem

Zostań dłużej na głębokości dzięki specjalizacji PSAI – Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu. Ten kurs pomoże Ci cieszyć się podwodną przygodą dłużej.

 

 

CELE KURSU:
  • nabycie umiejętności planowania nurkowania i nurkowanie bez dekompresyjne z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza zawierającego 22% do 40% tlenu, pozostając w granicach określonych tabelami nurkowymi i limitami stosowania tlenu
  • nabycie umiejętności właściwego dbania o sprzęt wymagany przy nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu
  • umożliwienie ci rozpoznawania i unikania zagrożeń przy wykorzystywaniu tlenu w nurkowaniu
Głębokość Powietrze
Limit Bezdeko.
EANx32
Limit Bezdeko.
EANx36
Limit Bezdeko.
18 metrów 56 minut 95 minut 125 minut
22 metry 37 minut 60 minut 70 minut
50 stóp 80 minut 155 minut 220 minut
80 stóp 30 minut 45 minut 55 minut

Czas trwania kursu 1 dzień.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
  • posiadanie certyfikatu Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji
  • ukończone 15 lat
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Cena 650 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu ( 300 PLN ).