NAWIGACJA PODWODNA

Nawigacja Podwodna pozwoli Ci na realizowanie wcześniej ustalonego partnersko planu nurkowania, którego jednym z istotnych elementów jest trasa płynięcia oraz określenie punktu wyjścia. Ten kurs jest przeznaczony dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie, czyli tak zwanej nawigacji naturalnej.

 

 

CELE KURSU:
  • zapoznanie się z kompasem, z obsługą
  • zdobycie umiejętności pływania na kompasie i używania go pod wodą
  • zdobycie umiejętności posługiwania się elementami środowiska jako pomocami przy naturalnej nawigacji
WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek uczestnika to 18 lat, jednak kandydaci w wieku od 10 do 17 lat w mogą uczestniczyć w kursie, jeśli posiadają pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna i  posiadają uprawnienia nurkowe na poziome podstawowym.

Minimalny wiek dla certyfikacji specjalizacji Nawigacja Podwodna to 15 lat. Kandydaci w wieku od 10 do 15 lat mogą być certyfikowani jako Junior Underwater Navigation Diver, z zastrzeżeniem że mogą oni nurkować za pozwoleniem oraz przy bezpośrednim nadzorze rodzica lub prawnego opiekuna. W wieku lat 15, mogą oni ubiegać się o rozszerzenie uprawnień do certyfikacji Underwater Navigation Diver.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu i kompasu.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

Czas trwania kursu 1 dzień.

CENA: 850 PLN

Cena nie zawiera materiałów szkoleniowych i certyfikatu (180 PLN) oraz wyjazdu na wody otwarte i kosztów z tym związanych, sprzętu nurkowego – możliwość wypożyczenia całego sprzętu w cenie 150 PLN za dzień lub pojedynczych elementów. Cena zawiera zestaw butli potrzebny do kursu.