Regulamin konkursu filmowego

Suwalski Uczniowski Festiwal Filmowy –

Ja, Woda, Suwalszczyzna!

konkurs podkreśla rolę Wody jako biosfery w życiu człowieka i potrzebę dbałości o nią. 

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

Przedłużamy konkurs do 15.06.2023

TEMAT KONKURSU

 • Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie ukazanie relacji człowiek-Woda-Suwalszczyzna, zwrócenie szczególnej uwagi na charakter tego zagadnienia jako ochrony środowiska. Natura, klimat, rośliny, zwierzęta, czystość wód i otaczających ich terenów stają się dobrami zagrożonymi. Czy to dostrzegamy? Jak na to zareagować? Jak patrzymy w przyszłość? To przykładowe pytania, które mogą stawiać oczekiwane filmy. Mogą też sugerować na nie odpowiedzi.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich w Suwałkach.

 • Autorem filmu jest reżyser (w pracy nad filmem może brać udział tylko jedna osoba).

 • Na konkurs każdy uczestnik (reżyser) może przesłać jeden film.

 • Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie DVD lub pamięci przenośnej (pendrive) jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 8 minut.

 • Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż, film fabularny, teledysk).

 • Dopuszczalna jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.

 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna (obecność, ujęcie motywu Wody, natury w relacji z człowiekiem i przede wszystkim ochrony środowiska).

ZGŁOSZENIA

 • Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia* należy składać do 31 maja 2023 r. na adres:

Szkoła Nurkowania JagnaBlue

Ul. Północna 26, 16-400 Suwałki

Tel. 505 012 602; 509 605 765

e-mail: biuro@jagnablue.pl

W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.

 • Autorzy prac nadesłanych na konkurs zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu – pokaz filmów w ramach Suwalskiego Uczniowskiego Festiwalu Filmowego, który odbędzie się na terenie Aquaparku w sali konferencyjnej w Suwałkach 06.06.2023 r. godz. 18:00

 • Laureaci o wynikach konkursu i dokładnym programie projekcji na pokazie festiwalowym zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie i drogą poczty elektronicznej.

 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

* kartę zgłoszenia można pobrać ze strony https://www.jagnablue.pl/konkurs-filmowy/

CELE KONKURSU

 • Autorefleksja uczniów, wzrost ich świadomości związanej ze współczesnymi procesami cywilizacyjnymi i zmianami w przyrodzie spowodowanymi działalnością człowieka.

 • Zachęcenie młodzieży do poznania i skomentowania różnych postaw wobec problematyki poruszonej w konkursie (np. zmiany klimatyczne, degradacja natury, rola przyrody w psychicznym i fizycznym życiu człowieka, zajęcie stanowiska względem przyszłości Wód Suwalszczyzny).

 • Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej, dziennikarskiej, obywatelskiej i postawy wobec ochrony środowiska.

ORGANIZATOR

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Nurkowania JagnaBlue mieszcząca się w Suwałkach przy ulicy Północnej 26. Konkurs zorganizowany jest w ramach działań z zakresu edukacji i ochrony środowiska, ma charakter miejski – obejmuje wybraną szkołę suwalską – i trwa w okresie od 1.04.2023 do 31.05.2023 r. (termin nadsyłania prac to 31.05.2023 r.)

KOMISJA KONKURSOWA

 • Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora.

SPONSOR KONKURSU

 • Sponsorem konkursu jest Fundacja Ochrona Ziemi i Środowiska w siedzibą w Warszawie oraz Szkoła Nurkowania JagnaBlue w Suwałkach.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 06.06.2023 r. o godzinie 18:00 podczas pokazu w trakcie Suwalskiego Uczniowskiego Festiwalu Filmowego w Aquaparku w sali konferencyjnej w Suwałkach.

 • Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma najnowszy laptop firmy HP z oprogramowaniem.

 • Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje nagrodę w postaci voucheru na wprowadzenie do nurkowania.

 • Zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje voucher na snurkowanie.

PRAWA AUTORSKIE

 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 • Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD będą do odbioru u Organizatora konkursu przez miesiąc od dnia ogłoszenia wyników.

 

Wyprawa do RPA

Wyprawa do RPA

AFRICA IS NOT FOR SISSIES - SHARK WEEK 06.11 - 20.11.2021JagnaBlue zaprasza na wyprawę jedyną w swoim rodzaju do RPA, kraju olbrzymich przestrzeni, pysznego jedzenia, dużej ilości rekinów i zawsze uśmiechniętych ludzi.Początki RPA to dwie burskie republiki: Transwal i...

czytaj dalej
WADI LAHAMI – Majówka 1-8.05.2021

WADI LAHAMI – Majówka 1-8.05.2021

Zapraszamy na jedną z najbardziej spektakularnych wypraw nurkowych do Egiptu, jaka istnieje, gdzie nurkowania są w magicznych i dziewiczych rafach. Zawsze marzyliście o safari nurkowym gdzie w tydzień robi się 20 nurkowań w niedostępnych miejscach, ale jedyną...

czytaj dalej