Sport Diving INSTRUKTOR PSAI

 

Sport Diving INSTRUKTOR PSAI
Kurs Instructor Qualification Course (IQC) jest programem, który nauczy Cię jak być efektywnym Instruktorem PSAI. Celem tego programu jest zorganizowanie szkolenia dla wykwalifikowanych Divemaster’ów – Asystentów Instruktora PSAI (lub odpowiednika), którzy chcą zostać Instruktorami Sport Diving PSAI.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:

PSAI Divemaster-Asystent Instruktora (lub odpowiednik)
Aktualny kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Pierwszej Pomocy Tlenowej
Musi mieć zalogowanych i potwierdzonych minimum 200 nurkowań.
Musi mieć przynajmniej rok doświadczenia w nurkowaniu w różnych warunkach środowiskowych i typach nurkowań (np. nocne, nawigacja, suchy skafander, nitrox, wrakowo-morskie, podlodowe itd.)
Musi mieć, co najmniej 18 lat
Zaliczyć podstawowy test pływacki

WYMAGANE MATERIAŁY INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymają następujące materiały na kurs IQC:
Przewodnik Instruktorski PSAI
Dodatkowe materiały pomocnicze PSAI, np prezentacje Power Point
Standardy i Procedury PSAI

Dodatkowo każdy kandydat musi posiadać podręczniki do wszystkich kursów Sport Diver PSAI, które będzie samodzielnie prowadził.

PROGRAM

Kurs PSAI Instructor Qualification Course (IQC) jest podzielony na trzy części:
Techniki nauczania (w klasie i w wodzie)
Standardy i procedury szkoleniowe
Nurkowanie jako biznes

Program trwa minimum 7 dni (stacjonarnie lub wyjazdowo). Szczegółowy plan kursu jest ustalany indywidualnie z kandydatami.

RAMOWY PLAN KURSU

Dzień 1 – sala wykładowa
Sprawdzenie dokumentów i rejestracja
Egzaminy na poziomie owsd, nitrox i rescue
Orientacja kursu – ułożenie planu prowadzenia kursów podczas szkolenia
Rola instruktora PSAI w świecie biznesu nurkowego
Przerwa na posiłek
Filozofia szkoleniowa nurka PSAI
Część 1 – PSAI Sport Diving Standards
TSN, Open Water Diver, Advanced OWD, Specialty Diver

Dzień 2sala wykładowa
Część 2 – PSAI Sport Diving Standards
Rescue Diver, kursy flagowe
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania akademickiego
Prezentacja nauczania w zbiornikach otwartych i zamkniętych
Warsztaty: Przygotowanie różnych prezentacji

Dzień 3 – sala wykładowa i woda (zamknięta lub basonopodobna)
Prezentacja nauczania akademickiego #1 i 2 (kurs Open Water)
Ograniczanie ryzyka w nurkowaniu
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania na basenie #1 i 2 (kurs Open Water)
Prezentacja nauczania na basenie #3 i 4 (kurs Open Water)
Praktyczna demonstracja modeli nauczania
Prezentacja nauczania akademickiego #3 i 4 (kurs Open Water)
Omówienie dnia

Dzień 4 – sala wykładowa i wody otwarte
Prezentacja nauczania kursu Open Water #1
Prezentacja nauczania kursu Open Water #2
Procedury administracyjne PSAI
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania akademickiego (Rescue diver)
Ocena Umiejętności ratunkowych (Rescue Diver)
Omówienie dnia

Dzień 5
Prezentacja nauczania akademickiego (kolejny kurs nurkowy – nawigacja)
Prezentacja nauczania na wodach otwartych (nawigacja)
Przerwa na posiłek
Prezentacja nauczania akademickiego (nocne i ograniczona widoczność)
Prezentacja nauczania na wodach otwartych (nocne i ograniczona widoczność)
Omówienie dnia

Dzień 6
Prezentacja nauczania akademickiego (Spróbowanie nurkowania)
Prezentacja nauczania na wodach otwartych (Spróbowanie nurkowania)
Przerwa na posiłek
Warsztaty marketingowe
Omówienie dnia

Dzień 7
Egzamin PSAI Diving Theory Exam
Egzamin PSAI Instructor Standards
Konsultacje indywidualne, Podsumowanie IQC i Certyfikacja uczestników

UPRAWNIENIA PO KURSIE

Jako Sport Diving Instructor PSAI będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia i certyfikowania następujących kursów PSAI:
Junior Open Water Sport Diver
Open Water Sport Diver
Advanced Open Water Diver
Rescue Diver – R.A.P.I.D.
Asystent Instruktora – Divemaster (Aby przeprowadzać kursy i certyfikować na tym poziomie, od instruktora wymaga się zdobycia odpowiedniego doświadczenia, potwierdzonego przeprowadzeniem 5 kursów Open Water Diver oraz 5 kursów Advanced Open Water Diver)
Kursy specjalizacji

Jako, że program IQC zawiera również omówienia i metody nauczania specjalizacji, Open Water Sport Instructor PSAI staje się automatycznie instruktorem tych specjalizacji, dla których jest certyfikowany na poziomie nurka.

 

 

UWAGA!

Wyjątek stanowią kursy specjalizacji: NUREK PODLODOWY i WRAKOWO-MORSKI. Aby nauczać i certyfikować na tych poziomach wymagane jest odbycie asysty przy danym programie przeprowadzanym przez któregoś z PSAI Instruktor Trainerów. Są to warsztaty płatne, a cenę ustala Instruktor Trener.
Specjalizacja BASIC NITROX INSTRUCTOR – certyfikacja na ten poziom instruktorski wiąże się z dodatkową opłatą 500zł. Można go ukończyć podczas kursu instruktorskiego.

Cena kursu: 
7000 zł + 300 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej.