Extended Range Nitrox Diver PSAI – 55 metrów

Cel kursu
Nurkowania poniżej 45 metrów z długim czasem pobytu na dnie określane są jako nurkowania Extended Range. Jako gaz denny wykorzystuje się powietrze do max. gł. 55 metrów, a do dekompresji mieszaniny nitroxowe. 

*Rekomendowane jest aby kandydat na nurka ER ukończył szkolenie Narcosis Management poziom IV, aby poszerzyć swoją wiedzę nt. nurkowań ER.

Wymagania wstępne:
– wiek min. 18 lat
– uprawnienia Advanced Nitrox Diver
– uprawnienia Rescue Diver
– minimum 75 nurkowań

Czas trwania kursu:
– min. 8 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
– min. 6 nurkowania do max. głębokości 55 metrów 

Wymagania sprzętowe:
– zestaw dwubutlowy z separatorem
– 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
– 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
– 3 manometry, z czego 2 czystości tlenowej
– worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
– oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
– 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
– maska zapasowa
– kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
– żółta boja awaryjna
– tabliczka z ołówkiem/mokry notes
– urządzenie do cięcia

Zakres materiału:
1. Historia nurkowania ER
2. Fizyka nurkowania
3. Zagadnienia z fizjologii nurkowań ER
4. Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich
5. Planowania nurkowań dekompresyjnych

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– doboru optymalnej mieszanki dennej do planu nurkowania oraz do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowania głębokich w różnych warunkach środowiskowych
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań do max. gł. 55 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach głębokich z dekompresją
– monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej

Cena kursu: 
2800 zł + 300 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej

Cena zawiera:
– Stage z automatem
– szkolenie
– ładowanie butli powietrzem

Cena nie zawiera:
– ładowanie butli innymi gazami
– wypożyczenia sprzętu innego niż stage
– wyjazdu nad jezioro i opłat z tym związanych
– certyfikatu ( 300 PLN )