W ostatnią sobotę była fantastyczna pogoda. Szkółka Wesołego Nurka postanowiła zanurzyć się w kilku jeziorkach suwalszczyzny. A oto skótki: